Har du fått et ekstragebyr på ditt kredittkort uten å vite hvorfor? Da er det store sjanser for at du har oversteget din kredittramme

Dette skjer hvis du bruker mer enn kredittrammen din

Har du fått et ekstragebyr på ditt kredittkort uten å vite hvorfor? Da er det store sjanser for at du har oversteget din kredittramme. Dette er en praksis de aller fleste kredittkortselskaper opererer med, og kalles på fagspråket for overtrekksgebyr.

Publisert: 31.08.2018

En kredittramme er den gitte summen du kan handle for med ditt kredittkort, og denne settes igjen av kredittutbyderne. På norske kredittkort varierer denne stort sett mellom 50 000 og 150 000 kroner, selv om det finnes aktører som både har høyere og lavere grenser avhengig av hvilken bank man benytter seg av. Så selv om du man søker om en kredittramme på 150 000 kroner er det langt fra sikkert at du får dette innvilget, da dette igjen henger sammen med din kredittverdighet.

Les også: Hva er frivillig kredittsperre og hvordan oppretter du det?

Kredittsjekk avgjør kredittrammen
Som med de fleste lån og abonnementer er det vanlig at det foretas en kredittsjekk av deg. I praksis innebærer dette at din privatøkonomi rangeres ut ifra relevante forhold og som oftest på en skala fra 1-100.

Scoren du ender opp blir så avgjørende for om du får innvilget et kredittkort eller ei. I denne sammenheng er det samtidig verdt å merke seg at en høy poengsum ikke nødvendigvis samsvarer med en høy kredittramme. I mange tilfeller vil man bli forespeilet en lavere sum enn det man har søkt etter, og det er vanskelig å argumentere for å endre denne.

Les også: Tips til deg som sliter med kredittkortgjeld

Prisen på overtrekksgebyr varierer
Som med de fleste andre gebyrer avhenger prisen på overtrekksgebyr med banken du benytter, men den ligger stort sett på mellom 100 og 125 kroner. Det er samtidig kutyme at du slipper å betale om du kun bruker 10-20 kroner over kredittrammen, mens andre banker er mer generøse – slik som yA Bank – som ikke straffer overtrekker på inntil 50 kroner.

Det betyr altså at det ikke nødvendigvis er problematisk å overtrekke med et mindre beløp, men dette avhenger fullstendig av vilkårene på kortet ditt. Sett deg derfor grundig inn i kortets gjeldende regler og retningslinjer før du gjør noe overilt.

Les også: Slutt med kredittkortgebyrer i EU

Ikke alle kort har overtrekksgebyr
Det er verdt å merke seg at ikke alle kort har et fastsatt gebyr for overtrekk, men heller operer med en overtrekssrente, og denne renten kan du risikere å få selv om du betaler hele beløpet til forfall.

Et eksempel på dette er DNB MasterCard som har en månedlig overtrekksrente på 1,5 prosent, som betyr at renten blir høyere om du ikke betaler ditt utestående ved forfall. Dersom du betaler hele beløpet ved forfall slipper du naturligvis å betale overtrekksgebyr.