Test av Bank Norwegian forbrukslån

Bank Norwegian forbrukslån
Karakter

Test av Bank Norwegian forbrukslån

KarakterAldersgrense: 23 år
Lånebeløp: 5000 – 600 000 kroner
Responstid: Umiddelbar respons

Eff. rente: 16,5 %. Etabl. geb: 950. 100.000 o/2 år. Kostnad: 16.682. Tot: 116.682

Kredittramme

5000 – 600 000 kr

Aldersgrense

23 år

Løpetid

1 – 5 år

Eks: Eff. rente: 16,5 %. Etabl. geb: 950. 100.000 o/2 år. Kostnad: 16.682. Tot: 116.682
Bank Norwegian har tronet i ensom majestet på toppen av vår sammenligning i flere år, og naturlig nok ikke uten grunn. I tillegg til å være en trygg og solid aktør, kan banken også skilte med en særs fleksibel låneramme og meget gunstige vilkår.

Gunstig rentesats

Bank Norwegian kan først og fremst skilte med ytterst få gebyr, og dette er langt på vei med på å holde rentesatsen nede. Utover dette kan de også skilte med en låneramme på mellom 5000 og 600 000 kroner, som på alle måter burde kunne dekke de aller fleste formål en kunne ha.

Med et forbrukslån fra Bank Norwegian kan du få en nedbetalingstid på inntil fem år, mens du ved refinansiering kan få inntil femten. Takket være det det nye forskriftet som tredde i kraft i år, avhenger sistnevnte dog av den lengste nedbetalingstiden du har på et eksisterende lån.

Hvilke krav stiller Bank Norwegian til sine kunder?

Samtlige forbrukslån faller inn under kategorien lån uten sikkerhet, og fellesnevneren for disse er både at du ikke trenger å stille sikkerhet i noen av dine personlige eiendeler eller at du trenger å oppgi hva du ønsker å bruke midlene til, dog med et lite unntak. I tråd med hvitvaskingsloven er du nemlig pliktig til å oppgi en årsak i løpet av søknadsprosessen, men dette er kun å regne som en formalitet.

Ved siden av dette er det også verdt å merke seg at samtlige aktører stiller visse krav til sine forbrukere, og Bank Norwegian er naturlig nok inget unntak fra denne regelen. Her kreves det blant annet at du har fylt 23 år, kan vise til en registrert liknet inntekt og at du ikke har noen betalingsanmerkninger eller løpende inkassosaker.

Lavt termin- og variabelt etableringsgebyr

Noe annet som taler i positiv favør er lånets variable etableringsgebyr, som justeres ut ifra størrelsen på lånet. Satsen er satt til null kroner ved lån under 14 999 kroner, 450 kroner for lån mellom 15 000 og 24 999 kroner og 950 kroner for lån over 25 000 kroner.

Som nevnt tidligere har Bank Norwegian svært få gebyrer, og det eneste man faktisk må forholde seg til hver måned er termingebyret. Denne er på snaue 30 kroner, og således en sterk bidragsyter til at renten holdes på det lave nivået. Som selvfølgelig teller særdeles positivt på det totale inntrykket.

Fordeler

 • Uovertruffen låneramme
 • Ingen etableringsgebyr ved refinansiering
 • Gunstig etableringsgebyr ved mindre lån
 • Gunstig forsikringsordning
 • Gunstig termingebyr

Ulemper

 • Noe høyt etableringsgebyr ved større lån
 • Betalingsfrihet må søkes om

Betingelser

 • Du må ha fylt 23 år
 • Du må være norsk statsborger
 • Du må kunne vise til en registrert linket inntekt
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker

Avdragsfrihet

Hos Bank Norwegian tilbys det kun avdragsfrihet etter individuell vurdering. Du er med andre ord nødt til å ta kontakt med kundeservice på egen hånd, slik at de kan vurdere ditt reelle behov

Betalingsforsikring

Denne forsikringen er ment som et økonomisk hjelpemiddel om du skulle være så uheldig å miste jobben eller pådra deg en alvorlig skade eller sykdom, og er noe de aller fleste banker tilbyr når man søker om forbrukslån

Forsikringen leveres av BNP Paribas Cardif og dekker permittering og ufrivillig arbeidsledighet, fullt tap av arbeidsførhet, sykehusinnleggelse og dødsfall. For ufrivillig arbeidsledighet, ufrivillig permittering og fullt tap av arbeidsførhet dekker polisen dine månedlige ytelser – dog med et øvre tak på 10 000 kroner per måned – i inntil 12 måneder per skadetilfelle og maksimalt 36 måneder i løpet av låneperioden. For sykehusinnleggelse dekkes 1/30 av dine månedlige ytelser i inntil 23 dager, med et øvre tak på 333 kroner per dag. Ved dødsfall dekkes derimot inntil 500 000 kroner av det utestående lånebeløpet

Hos Bank Norwegian koster polisen 5,9 % av dine månedlige ytelser, som vil si den totale summen av renter, gebyrer og avdrag

Hos Bank Norwegian kan du enkelt tegne deg forsikringen i løpet av søknadsprosessen

 • Du må være mellom 18 og 60 år
 • Du kan ikke være kjent med forestående arbeidsledighet/permittering
 • Du kan ikke være kjent med eksisterende sykdom/skade
 • Du må kunne utføre ditt vanlige arbeid uten innskrenkning, samt at du ikke har vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene
 • Du må være bosatt i Norge, registrert i folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende svensk eller dansk instans

Hva er din erfaring med Bank Norwegian forbrukslån?

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Forbrukslån fra Bank Norwegian
Average rating:  
 1 reviews
by Hanne on Forbrukslån fra Bank Norwegian
God rente

Jeg er veldig fornøyd med Bank Norwegian, fikk raskt svar, og best rente fra dem sammenlignet med et par andre lån jeg sjekket ut.