Test av Thorn Privatlån Pluss forbrukslån

Thorn Privatlån Pluss forbrukslån

Karakter

Test av Thorn Privatlån Pluss forbrukslån

KarakterAldersgrense: 25 år
Lånebeløp: 10 000 – 100 000 kroner
Responstid: Treg responstid

Eff. rente: 27,95 %. Etabl. geb: 560. 20.000 o/5 år. Kostnad: 15.147. Tot: 35.147

Kredittramme

10 000 – 100 000 kr

Aldersgrense

25 år

Løpetid

1 – 5 år

Eks: Eff. rente: 27,95 %. Etabl. geb: 560. 20.000 o/5 år. Kostnad: 15.147. Tot: 35.147
Forbrukslånet Thorn Privatlån Pluss gjør det dessverre ikke så altfor godt i vår sammenligning, og mye av grunnen ligger i de ufordelaktige gebyrene og den snevre lånerammen, som begge er med på å gjøre den effektive renten riktig så ukurant.

Forbrukslån for smålån

Lånebeløpet du kan oppnå med Thorn Privatlån Pluss er relativt snevert og strekker seg mellom 10 000 og 100 000 kroner. Med en såpass lite fleksibel ramme kan man trygt kalle dette for et smålån i den store sammenhengen. Ikke nok med det. Den gjør det heller ikke særlig skarpt innenfor denne kategorien. Vi vil derfor anbefale deg å sjekke ut flere aktører samtidig, slik at du er sikker på å finne det tilbudet som passer best for akkurat deg.

Høye gebyrer med Thorn Privatlån Pluss

Samtlige lån fra Thorn opererer med et variabelt etableringsgebyr, og dersom du ønsker å låne inntil maksgrensen, lander den på svimlende 2800 kroner. På toppen av dette må du også betale 45 kroner i termingebyr hver måned om du ikke ønsker å opprette AvtaleGiro. Begge disse gebyrene har stor innflytelse på den endelige effektive renten du ender opp med, og den vil neppe havne i din favør.

Kravene Thorn stiller til sine søkere

Forbrukslånet Thorn Privatlån Pluss er et lån uten sikkerhet, som kort og godt innebærer at du ikke må sette sikkerhet i lånet ditt i form av private eiendeler som bolig, bil eller lignende. Ei heller trenger du en kausjonist for å få lånet innvilget. På den annen side stiller i alle fall ikke Thorn noe krav til hva du ønsker å bruke lånet på, og det er jo i alle fall noe.

Minimumskravene du derimot må oppfylle, er at du har fylt 25 år og ikke har noen betalingsanmerkninger. Det vil dessuten bli foretatt en kredittvurdering av deg når du søker, primært for å kartlegge din betalingsevne over tid.

Det er uforpliktende å søke

Hvilken rente du ender opp med avhenger av den ovenfornevnte kredittsjekken, størrelsen på lånet og ønsket nedbetalingstid.

Den endelige renten fastsettes derimot ikke før du har søkt, så det er vanskelig å vite hvilken rente du får før du mottar et lånetilbud etter å ha søkt om forbrukslån. Siden du ikke forplikter deg til noe ved å kun søke om forbrukslån er ikke dette noe problem. Da kan du søke hos flere gunstige aktører og sammenligne de ulike rentevilkårene de presenterer, for deretter å slå deg til ro med det rimeligste tilbudet.

Fordeler

 • Kurant for mindre lån
 • Lån uten sikkerhet
 • Du kan bruke lånet til det du selv ønsker

Ulemper

 • Ugunstig termingebyr
 • Høyt etableringsgebyr satt opp mot mulig lånebeløp
 • Meget snever låneramme
 • Uryddig søknadsprosess
 • Ingen muligheter for betalingsfrihet
 • Uoversiktlige gebyrsatser

Betingelser

 • Du må ha fylt 25 år
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger

Avdragsfrihet

Thorn Privatlån Pluss tilbyr dessverre ingen former for betalingsfrihet

Betalingsforsikring

Denne forsikringen er ment som et økonomisk hjelpemiddel om du skulle være så uheldig å miste jobben eller pådra deg en alvorlig skade eller sykdom, og er noe de aller fleste banker tilbyr når man søker om forbrukslån

Betalingsforsikringen hos Thorn Privatlån Pluss leveres av AmTrust International Underwriters DAC og erstatter hele den utestående gjelden ved dødsfall eller alvorlig sykdom, alternativt den månedlige ytelsen ved arbeidsledighet og midlertidig arbeidsuførhet.

Ved alvorlig sykdom beregnes erstatningen fra diagnosetidspunktet, og innbefatter alle former for kreft (med unntak av ikke-invasiv kreft in situ, alle typer hudkreft med unntak av invasivt melanom og kronisk lymfatisk leukemi), første hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesykdom som krever operasjon, transplantasjon av et viktig organ, nyresvikt og dødsfall.

Ved arbeidsledighet og midlertidig arbeidsuførhet erstattes den månedlige ytelsen fra og med tredje måned og inntil en periode på maksimalt tolv måneder. Erstatningen opphører på det tidspunktet forsikrede vender tilbake til arbeid eller kredittavtalens saldo er innfridd i sin helhet. For å ha krav på denne erstatningen forutsettes det samtidig at den forsikrede har vært fast ansatt med en arbeidstid på minimum 22 timer per uke

Forsikringspremien fremgår av kredittavtalen og betalingsfristen følger denne

Med Thorn Privatlån Pluss kan du enten tegne forsikringen i løpet av søknadsprosessen eller gjennom å ta kontakt med Thorn Norge Finans AS i etterkant

 • Du må være mellom 18 og 62 år
 • Du må ha en aktiv kredittavtale med Thorn Finans Norge AS
 • Du må være bosatt i Norge

Hva er din erfaring med Thorn Privatlån Pluss forbrukslån?

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Forbrukslån fra Thorn
Average rating:  
 1 reviews
by Eple12 on Forbrukslån fra Thorn
Kort nedbetalingstid

Det er ganske kort nedbetalingstid, men det fungerer på minre lån