Test av KlikkLån forbrukslån

KlikkLån forbrukslån

Karakter

Test av KlikkLån forbrukslån

KarakterAldersgrense: 25 år
Lånebeløp: 10 000 – 40 000 kroner
Responstid: Treg responstid

Eff. rente: 27,95 %. Etabl. geb: 560. 20.000 o/5 år. Kostnad: 15.147. Tot: 35.147

Kredittramme

10 000 – 40 000 kr

Aldersgrense

25 år

Løpetid

1 – 5 år

Eks: Eff. rente: 27,95 %. Etabl. geb: 560. 20.000 o/5 år. Kostnad: 15.147. Tot: 35.147
KlikkLån er et forbrukslån som leveres av Thorn Privat Finans. Lånet befinner seg i kategorien smålån, og kommer dårlig ut i vår sammenligning av forbrukslån grunnet sitt termingebyr, høye etableringsgebyr og kort nedbetalingstid, som i sin helhet gjør den effektive renten svært høy.

Det maksimale lånebeløpet du kan få med KlikkLån er en del lavere enn hos konkurrentene, og nedbetalingstiden er på maks 60 måneder, altså 5 år. Den nominelle renten ligger mellom 9,48 og 21,6 %, men renten du faktisk ender opp med bestemmes ut ifra flere faktorer, blant annet din betalingsevne, samt hvor lang nedbetalingstid du ønsker og størrelsen på lånet.

Hvilke krav stiller KlikkLån til sine kunder?

Med forbrukslån fra KlikkLån kan du disponere pengene du låner som du selv vil. KlikkLån stiller ingen krav til hva du kan bruke pengene på, noe som gir deg stor frihet til å bestemme selv. I og med at dette er et relativt lite lån strekker det nok ikke til dersom du har planer om større oppussingsprosjekt eller har større utgifter.

De kravene KlikkLån derimot stiller er at du må ha ha fylt 25 år, har en fast inntekt, er registrert i Folkeregisteret og har bodd i Norge de siste to årene, samt at du heller ikke kan ha noen betalingsanmerkninger. KlikkLån vil – i likhet med samtlige andre aktører på markedet – foreta en kredittsjekk av deg for å vurdere din betalingsevne.

Søk forbrukslån hos flere for best betingelser

KlikkLån framstår ikke som det mest rimelige forbrukslånet på markedet, men nå er det å søke på forbrukslån i alle fall uforpliktende. Derfor anbefaler vi deg å søke hos flere utlånere som er aktuelle for deg, da det først er når du mottar lånetilbud etter å ha søkt du får vite den faktiske effektive renten på lånet. Denne kan variere fra utlåner til utlåner, derfor anbefaler vi alltid å søke hos flere og gå for det mest gunstige tilbudet.

Fordeler

 • Lån uten sikkerhet
 • Du kan bruke lånet til det du selv ønsker

Ulemper

 • Ugunstig termingebyr
 • Høyt etableringsgebyr satt opp mot mulig lånebeløp
 • Meget snever låneramme
 • Uryddig søknadsprosess
 • Ingen muligheter for betalingsfrihet
 • Uoversiktlige gebyrsatser

Betingelser

 • Du må ha fylt 25 år
 • Du må ha en fast inntekt
 • Du må ha folkeregistrert adresse og bodd i Norge de siste to årene
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger

Avdragsfrihet

KlikkLån tilbyr dessverre ingen former for betalingsfrihet

Betalingsforsikring

Denne forsikringen er ment som et økonomisk hjelpemiddel om du skulle være så uheldig å miste jobben eller pådra deg en alvorlig skade eller sykdom, og er noe de aller fleste banker tilbyr når man søker om forbrukslån

Betalingsforsikringen hos KlikkLån leveres av AmTrust International Underwriters DAC og erstatter hele den utestående gjelden ved dødsfall eller alvorlig sykdom, alternativt den månedlige ytelsen ved arbeidsledighet og midlertidig arbeidsuførhet.

Ved alvorlig sykdom beregnes erstatningen fra diagnosetidspunktet, og innbefatter alle former for kreft (med unntak av ikke-invasiv kreft in situ, alle typer hudkreft med unntak av invasivt melanom og kronisk lymfatisk leukemi), første hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesykdom som krever operasjon, transplantasjon av et viktig organ, nyresvikt og dødsfall.

Ved arbeidsledighet og midlertidig arbeidsuførhet erstattes den månedlige ytelsen fra og med tredje måned og inntil en periode på maksimalt tolv måneder. Erstatningen opphører på det tidspunktet forsikrede vender tilbake til arbeid eller kredittavtalens saldo er innfridd i sin helhet. For å ha krav på denne erstatningen forutsettes det samtidig at den forsikrede har vært fast ansatt med en arbeidstid på minimum 22 timer per uke

Forsikringspremien fremgår av kredittavtalen og betalingsfristen følger denne

Med KlikkLån kan du enten tegne forsikringen i løpet av søknadsprosessen eller gjennom å ta kontakt med Thorn Norge Finans AS i etterkant

 • Du må være mellom 18 og 62 år
 • Du må ha en aktiv kredittavtale med Thorn Finans Norge AS
 • Du må være bosatt i Norge

Hva er din erfaring med KlikkLån forbrukslån?

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Forbrukslån fra Klikklån
Average rating:  
 1 reviews
by hilde buene on Forbrukslån fra Klikklån
lån

4 stjerner.dette er ett bra tilbud til di som trenger lån.jeg gir 4 stjerner