Norwegian nedjusterer sin CashPoint-ordning

Foto: Norwegian

Norwegian nedjusterer sin CashPoint-ordning

Med virkning fra 1. august endret Norwegian sitt velkjente fordelsprogram. For deg som kunde betyr det færre CashPoint (CP) enn tidligere på enkelte områder, men på tross av dette mener selskapet selv at de fremdeles har et godt kortprogram.

Publisert: 26.10.2018

De varslede endringene ble først sendt ut som en epost til Norwegian og datterselskapet Bank Norwegians kunder i løpet av sommeren. Disse innebar blant annet en oppsparingsreduksjon på ulike billettklasser, en halvering i opptjeningssatsen etter omsatte 100 000 kroner, samt at man ikke lenger kunne oppnå poeng ved å handle hos konkurrerende flyselskap.

— Fordelsprogrammet har vært tilnærmet uendret siden oppstarten i 2007, og vi skulle strengt tatt endret det for noen år siden. Dette er en justering som vi har vurdert lenge, for å sikre at programmet er bærekraftig på sikt, uttalte produktansvarlig i Bank Norwegian, Torstein Røed.

Bank Norwegian har per i dag rundt en million kredittkortkunder i Norden.

Les også: Slutt med kredittkortgebyrer i EU

Dette er de nye CashPoint-satsene
 • Poengene halveres etter brukte 100 000 kroner:
  I det du når taket på 100 000 kroner med ditt Bank Norwegian-kort reduseres CP fra 1 til 0,5 %
 • Ingen opptjening hos andre flyselskap:
  Muligheten for å oppnå CP hos konkurrerende flyselskap fjernes helt
 • Redusert opptjening på FullFlex:
  CP-satsen for FullFlex-billetter reduseres fra 20 til 10 %
 • Redusert opptjening på LowFare:
  CP-satsen for LowFare-billetter reduseres fra 5 til 4 %

Ifølge Røed er CP fremdeles svært fleksible bonuspoeng som kan brukes på alle flybilletter med Norwegian, når som helst og til alle Norwegians destinasjoner. Det blir med andre ord ingen endringer i programmets enkelhet.

Det er også verdt å merke seg at endringene trådde i kraft med umiddelbar virkning, som vil si at kunder med en omsetning på over 100 000 innen denne perioden umiddelbart vil berøres av endringene.

Les også: 6 tips til bruk av kredittkort i utlandet

EU-regler har påvirket inntjening
På samme tid har en EU-forordning – som ble innlemmet i norsk lov gjennom et forskrift for noen år siden – i stor grad påvirket bankenes kredittkortinntjening. Forskriften la i realiteten en begrensning på hvor mye bankene kunne ta i såkalte formidlingsgebyr, som kort fortalt er et gebyr som blant annet dekker transaksjonskostnadene mellom stedet du handler og utstederen av kortet ditt. Ut ifra dette er legitim å konkludere med at dette er en medvirkende årsak til at Bank Norwegian nå ser seg nødt til å gjøre endringer i sitt fordelsprogram.

Da det nye EU-forskriftet ble innlemmet la den en begrensning på at formidlingsgebyret ikke kunne overstige 0,2 % av transaksjonssummen ved bruk av debetkort, og 0,3 % ved bruk av kredittkort. Som en direkte følge av dette valgte Sbanken like greit å fjerne hele sitt rabattprogram, mens konkurrenter som 365Privat valgte å senke sine rabatter vesentlig.