Test av Svea Finans forbrukslån

Svea Finans forbrukslån
Karakter

Test av Svea Finans forbrukslån

KarakterAldersgrense: 20 år
Lånebeløp: 20 000 – 400 000 kroner
Responstid: Svar innen kort tid


Søk om forbrukslån fra Svea Finans via Aconto da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 14,18 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 21.400. Totalt: 86.400
Eff. rente: 16,64 %. Etabl. geb: 950. 65.000 o/5 år. Kostnad: 30.167. Totalt: 95.167
Eff. rente: 16,64 %. Etabl. geb: 950. 65.000 o/5 år. Kostnad: 30.167. Totalt: 95.167

Vår vurdering

Her vil det snarlig komme en vurdering av det aktuelle produktet

Fordeler

  • Kurante rentevilkår
  • God responstid
  • Gor brukeropplevelse

Ulemper

  • Ugunstige gebyrvilkår
  • Snever aldersfleksibilitet

Betingelser

  • Du må være mellom 20 og 67 år
  • Du må ha en årlig inntekt over 230 000 kroner
  • Medlåntaker må ha en årlig inntekt over 90 000 kroner
  • Du må kunne vise til likningshistorikk for de siste tre årene
  • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller løpende inkassosaker

Avdragsfrihet

Hos Svea Finans kan du søke om avdragsfrihet i inntil seks måneder, med det er samtidig verdt å merke seg at dette avhenger av en individuell vurdering. De kan derfor ikke uttale seg om hvor lang den avdragsfrie perioden faktisk blir eller hvor mange ganger man kan benytte seg av den i løpet av et kalenderår, da dette helt og holdent avhenger av din kredittverdighet


Søk om forbrukslån fra Svea Finans via Aconto da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 14,18 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 21.400. Totalt: 86.400

Betalingsforsikring

Denne forsikringen er ment som et økonomisk hjelpemiddel om du skulle være så uheldig å miste jobben eller pådra deg en alvorlig skade eller sykdom, og er noe de aller fleste banker tilbyr når man søker om forbrukslån

Forsikringspolisen dekker poster som sykdom og ulykke, ufrivillig arbeidsledighet og dødsfall. Ved ufrivillig arbeidsledighet, sykdom eller ulykke med varighet over 30 dager dekkes inntil 9000 kroner av lånekostnadene per måned i inntil 12 måneder. Ved dødsfall dekker polisen inntil 100 000 kroner av det utestående beløpet

Hos Svea Finans koster polisen 7,4 % av dine månedlige ytelser, som vil si den totale summen av renter, gebyrer og avdrag

Hos Svea Finans kan du enkelt tegne deg forsikringen i løpet av søknadsprosessen

Hva er din erfaring med Svea Finans forbrukslån?

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Kredittesten.no
Average rating:  
 0 reviews

Svea Finans forbrukslån


Søk om forbrukslån fra Svea Finans via Aconto da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 14,18 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 21.400. Totalt: 86.400
Vår vurdering av forbrukslånet: Karakter
Gebyroversikt
Nom. rente: 13,9 %
Eff. rente: Fra 13,9 til 32,26 %
Etabl. geb: Fra 750 til 990 kr
Termingebyr: 55 kr
Purregebyr: 70 kr
Inkassovarsel: 70 kr
Geb. for bet. oppfordring: 210 kr
Forsinkelsesrente: 8,75 %

Eff. rente: 16,64 %. Etabl. geb: 950. 65.000 o/5 år. Kostnad: 30.167. Totalt: 95.167


Søk om forbrukslån fra Svea Finans via Aconto da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 14,18 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 21.400. Totalt: 86.400