Test av SpareBank 1 BV forbrukslån

SpareBank 1 BV forbrukslån
Karakter

Test av SpareBank 1 BV forbrukslån

KarakterAldersgrense: 18 år
Lånebeløp: 15 000 – 250 000 kroner
Responstid: Umiddelbar respons


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 17 banker samtidig via Lendo
Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600
Eff. rente: 22,2 %. Etabl. geb: Fra 1200. 65.000 o/5 år. Kostnad: 38.789. Tot: 103.789

Kredittramme

15 000 – 250 000 kr

Aldersgrense

18 år

Løpetid

1 – 5 år

Eks: Eff. rente: 22,2 %. Etabl. geb: Fra 1200. 65.000 o/5 år. Kostnad: 38.789. Tot: 103.789

Vår vurdering

Her vil det snarlig komme en vurdering av det aktuelle produktet


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 17 banker samtidig via Lendo
Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600

Fordeler

 • Banken byr på en fast rente, som kan være blant de laveste på markedet
 • Mulighet for betalingsfrihet
 • God brukeropplevelse
 • Lav aldersgrense for forbrukslån

Ulemper

 • Forutsetter et eksisterende kundeforhold, og at denne har vart i minimum seks måneder
 • Meget høyt etableringsgebyr
 • Snever låneramme

Betingelser

 • Du må ha fylt 18 år for å kunne søke om forbrukslån
 • Du må være mellom 23 og 65 år for å kunne søke om refinansiering
 • Du må være norsk statsborger
 • Du må være fast ansatt med forutsigbar inntekt
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger

Avdragsfrihet

Hos SpareBank 1 BV kan du søke om to betalingsfrie måneder per kalenderår mot et gebyr på 250 kroner per innvilgede gang. Man har også muligheten til å søke om avdragsfrihet og dette koster 750 kroner per innvilgede gang


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 17 banker samtidig via Lendo
Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600

Betalingsforsikring

Denne forsikringen er ment som et økonomisk hjelpemiddel om du skulle være så uheldig å miste jobben eller pådra deg en alvorlig skade eller sykdom, og er noe de aller fleste banker tilbyr når man søker om forbrukslån

Betalingsforsikringen hos SpareBank 1 BV leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker det månedlige terminbeløpet dersom du skulle bli permittert, arbeidsledig eller sykemeldt på fulltid. Ved kritisk sykdom eller død innfris lånet i sin helhet

Hos SpareBank 1 BV koster polisen 8,75 % av dine månedlige ytelser, som vil si den totale summen av renter, gebyrer og avdrag

Hos SpareBank 1 BV kan du enkelt tegne deg forsikringen når du inngår låneavtalen

 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må være bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fast ansatt eller lærling i minimum 50 % stilling, og ha innehatt denne i minimum 6 måneder sammenhengende, alternativt være selvstendig næringsdrivende
 • Du kan ikke motta noen form for økonomisk støtte
 • Du har ikke vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende de siste 12 måender, og er ikke kjent med sykdom eller symptomer på sykdom som direkte eller indirekte kan lede til dødsfall
 • Du har ingen grunn til å forvente forutstående arbeidsledighet

Hva er din erfaring med SpareBank 1 BV forbrukslån?

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Kredittesten.no
Average rating:  
 0 reviews
SpareBank 1 BV forbrukslån


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 17 banker samtidig via Lendo
Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600
Vår vurdering av forbrukslånet: Karakter
Kredittramme
Forbrukslån
15 000 – 250 000 kr
Refinans
5000 – 500 000 kr kr
Løpetid
Forbrukslån
1 – 5 år
Refinans
Inntil 12 år
Renter
Nom. rente lån
Fra 16,5 %
Nom. rente refinans
Fra 14 %
Gj. snitlig nom. rente lån
16,5 %
Gj. snitlig nom. rente refinans
14 %
Eff. rente lån
Fra 20,2 %
Eff. rente refinans
12,2 % (eks)
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
Fra 1250 kr
Øvrige gebyrer
Termingebyr
50 kr/mnd
Kopi av dokumenter
250 kr/kopi
Saldo­bekreftelse uten opplåning
250 kr
Restgjelds­oppgave
250 kr
Bet. fri måned
250 kr/gang
Avdragsfrihet og endring av lånetype
750 kr/gang
Purregebyr (1. varsel)
70 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
70 kr
Bet. oppfordring (3. varsel)
210 kr
Forsinkelsesrente
9,25 %

Eff. rente: 22,2 %. Etabl. geb: Fra 1200. 65.000 o/5 år. Kostnad: 38.789. Tot: 103.789


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 17 banker samtidig via Lendo
Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600