Test av Resurs Bank forbrukslån

Resurs Bank forbrukslån
Karakter

Test av Resurs Bank forbrukslån

KarakterAldersgrense: 25 – 68 år
Lånebeløp: 10 000 – 500 000 kroner
Responstid: Umiddelbart svar


Søk om forbrukslån fra Resurs Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Eff. rente: 13,58 %. Etabl. geb: 995. 80.000 o/5 år. Kostnad: 28.843. Totalt: 108.843
Eff. rente: 13,58 %. Etabl. geb: 995. 80.000 o/5 år. Kostnad: 28.843. Totalt: 108.843

Vår vurdering

Her vil det snarlig komme en vurdering av det aktuelle produktet

Fordeler

  • Overlegne gebyrsatser
  • Meget gode rentevilkår
  • Mulighet for medlåntaker

Ulemper

  • Tilbyr ingen form for betalingsfrihet
  • Meget snever aldersgrense (fra 25 til 68 år)

Betingelser

  • Du må være mellom 25 og 68 år
  • Du må ha en fast inntekt, og denne må overstige 280 000 kroner årlig
  • Du må ha folkeregistrert adresse
  • Du kan ikke være langtidssykemeldt
  • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller løpende inkassosaker

Avdragsfrihet

Resurs Bank tilbyr dessverre ingen former for betalingsfrihet


Søk om forbrukslån fra Resurs Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361

Betalingsforsikring

Denne forsikringen er ment som et økonomisk hjelpemiddel om du skulle være så uheldig å miste jobben eller pådra deg en alvorlig skade eller sykdom, og er noe de aller fleste banker tilbyr når man søker om forbrukslån

Forsikringen dekker ufrivillig arbeidsledighet og sykdomsforløp over lengre perioder, og for førstnevnte dekkes terminbeløpet i inntil 12 måneder ved arbeidsledighet som overstiger 30 sammenhengende dager. Samtidig er det verdt å nevne at denne ikke gjelder for selvstendige næringsdrivende. Ved sykemelding i mer enn 30 sammenhengende dager utbetaler forsikringsselskapet kredittens ordinære månedsbeløp i inntil 12 måneder, og denne er både gjeldende for lønnstakere og selvstendige næringsdrivende

Hos Resurs Bank koster polisen 8,29 % av dine månedlige ytelser, som vil si den totale summen av renter, gebyrer og avdrag

Hos Resurs Bank kan du enkelt tegne deg forsikringen i løpet av søknadsprosessen

Hva er din erfaring med Resurs Bank forbrukslån?

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Kredittesten.no
Average rating:  
 0 reviews

Resurs Bank forbrukslån


Søk om forbrukslån fra Resurs Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Vår vurdering av forbrukslånet: Karakter
Gebyroversikt
Nom. rente: Fra 8,39 til 19,39 %
Eff. rente: Fra 11,08 til 24,96 %
Etabl. geb: 995 kr
Termingebyr: 29 kr
Purregebyr: 70 kr
Inkassovarsel: 70 kr
Geb. for bet. oppfordring: 210 kr
Forsinkelsesrente: 8,75 %

Eff. rente: 13,58 %. Etabl. geb: 995. 80.000 o/5 år. Kostnad: 28.843. Totalt: 108.843


Søk om forbrukslån fra Resurs Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361