Test av Optin Bank forbrukslån

Optin Bank forbrukslån
Karakter

Test av Optin Bank forbrukslån

KarakterAldersgrense: 23 år
Lånebeløp: 10 000 – 500 000 kroner
Responstid: Svar umiddelbart


Søk om forbrukslån fra Optin Bank via Aconto da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 14,18 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 21.400. Totalt: 86.400
Eff. rente: 15,4 %. Etabl. geb: 950. 150.000 o/5 år. Kostnad: 61.327. Totalt: 211.327
Eff. rente: 15,4 %. Etabl. geb: 950. 150.000 o/5 år. Kostnad: 61.327. Totalt: 211.327

Vår vurdering

Her vil det snarlig komme en vurdering av det aktuelle produktet

Fordeler

 • Suveren låneramme
 • Enestående brukeropplevelse
 • Mulighet for betalingsfrie måneder
 • Mulighet for betalingsforsikring

Ulemper

 • Høyt etableringsgebyr ved større lån
 • Høyt termingebyr ved større lån
 • Middelmådige rente- og gebyrvilkår

Betingelser

 • Du må ha fylt 23 år
 • Du må være norsk statsborger
 • Du må ha en folkeregistrert adresse
 • Du må være fast ansatt, og ha en årlig inntekt over 250 000 kroner
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller løpende inkassosaker

Avdragsfrihet

Hos Optin Bank har du muligheten til å søke om betalingsfri måned, men vær dog obs på at renter må betales som normalt. Hvor mange ganger man kan benytte seg av tilbudet er uvisst, da man må ta kontakt med kundesenteret for å utarbeide en individuell løsning. Tjenesten koster uansett 249 kroner per innvilgede gang


Søk om forbrukslån fra Optin Bank via Aconto da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 14,18 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 21.400. Totalt: 86.400

Betalingsforsikring

Denne forsikringen er ment som et økonomisk hjelpemiddel om du skulle være så uheldig å miste jobben eller pådra deg en alvorlig skade eller sykdom, og er noe de aller fleste banker tilbyr når man søker om forbrukslån

Forsikringen dekker sykemelding (trer i kraft ved 100 % sykemelding i minst 30 sammenhengende dager), arbeidsledighet/permittering (utbetales ved 100 % arbeidsledighet, forutsett at permitteringen skjer minst 90 dager etter forsikringen trådde i kraft), sykehusinnleggelse, arbeidsuførhet og dødsfall.

Ved sykemelding, innleggelse, arbeidsledighet og -uførhet beregnes erstatningen på daglig basis, med en sats på 1/30 av den månedlige ytelsen og utbetales etterskuddsvis i inntil 12 måneder per forsikringstilfelle. Ved dødsfall dekkes de månedlige ytelsene i sin helhet, mens alle poster har en dekningsgrad på totalt 36 måneder i løpet av hele forsikringstiden.

Det er også verdt å merke seg at polisen kun kan tegnes av personer som er mellom 18 og 65 år, er i fast jobb og ikke er kjent med forestående arbeidsledighet, permitteringer, sykdom eller skade.

Hos Optin Bank koster polisen 7,5 % av dine månedlige ytelser, som vil si den totale summen av renter, gebyrer og avdrag

Hos Optin Bank kan du enkelt tegne deg forsikringen i løpet av søknadsprosessen eller via nettbanken i etterkant

Hva er din erfaring med Optin Bank forbrukslån?

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Kredittesten.no
Average rating:  
 0 reviews

Optin Bank forbrukslån


Søk om forbrukslån fra Optin Bank via Aconto da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 14,18 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 21.400. Totalt: 86.400
Vår vurdering av forbrukslånet: Karakter
Gebyroversikt
Nom. rente: Fra 7,9 til 19,9 %
Eff. rente: Ikke oppgitt
Etabl. geb. for lån inntil 100 000: 0 kr
Etabl. geb. for lån mellom 100 000 og 250 000: 950 kr
Etabl. geb. for lån over 250 000: 1250 kr
Termingebyr for lån inntil 100 000: 0 kr
Termingebyr for lån mellom 100 000 og 250 000: 55 kr
Termingebyr for lån over 250 000: 95 kr
Purregebyr: 70 kr
Betalingsfri mnd: 249 kr (pr. gang)
Forsinkelsesrente: 8,75 %

Eff. rente: 15,4 %. Etabl. geb: 950. 150.000 o/5 år. Kostnad: 61.327. Totalt: 211.327


Søk om forbrukslån fra Optin Bank via Aconto da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 14,18 %. 65.000 o/5 år. Kostnad: 21.400. Totalt: 86.400