Test av Gjensidige Bank forbrukslån

Gjensidige Bank forbrukslån
Karakter

Test av Gjensidige Bank forbrukslån

KarakterAldersgrense: 21 år
Lånebeløp: 10 000 – 500 000 kroner
Responstid: Noe treg responstid


Søk om forbrukslån fra Gjensidige Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Eff. rente: 12,42 %. Etabl. geb: 950. 160.000 o/5 år. Kostnad: 53.986. Totalt: 213.986
Eff. rente: 12,42 %. Etabl. geb: 950. 160.000 o/5 år. Kostnad: 53.986. Totalt: 213.986

Vår vurdering

Her vil det snarlig komme en vurdering av det aktuelle produktet

Fordeler

  • Gode rentevilkår
  • Suveren låneramme
  • Tilbyr to typer betalingsforsikring

Ulemper

  • Mindre gode gebyrsatser
  • Noe høyt etableringsgebyr
  • Ironisk nok ikke den beste forsikringsordningen

Betingelser

  • Du må ha fylt 21 år
  • Du må ha årlig inntekt over 200 000 kroner
  • Du må ha en trygg og stabil økonomi
  • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller løpende inkassosaker

Avdragsfrihet

Hos Gjensidige Bank kan man søke om to betalingsfrie måneder i løpet av en tolv måneders periode, dersom de siste seks innbetalingene har vært punktlige og man har vært kunde i minimum seks måneder. Utover dette koster tjenesten 250 kroner per innvilgede gang


Søk om forbrukslån fra Gjensidige Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361

Betalingsforsikring

Denne forsikringen er ment som et økonomisk hjelpemiddel om du skulle være så uheldig å miste jobben eller pådra deg en alvorlig skade eller sykdom, og er noe de aller fleste banker tilbyr når man søker om forbrukslån

Gjensidige tilbyr altså to typer forsikringer; henholdsvis låneforsikring og låneforsikring pluss. Førstnevnte dekker utelukkende dødsfall, mens sistnevnte også innbefatter sykehusinnleggelse, kritisk sykdom og 100 % arbeidsledighet eller sykemelding. Dersom du skulle bli sykemeldt eller permittert dekker forsikringen 1/30 del av det månedlige terminbeløpet hver dag i inntil 12 måneder, med et øvre tak på 13 000 kroner. Ved sykehusinnleggelse får du dekket ett terminbeløp hver dag de første syv første dagene, og deretter 1/30 for hver ytterligere dag du er innlagt. Ved dødsfall eller kritisk sykdom slettes derimot inntil 250 000 kroner av ditt utestående beløp. Samtidig er det verdt å merke seg at selvstendig næringsdrivende ikke dekkes ved sykemelding eller arbeidsledighet

Hos Gjensidige Bank koster den enkleste utgaven 1,96 % av dine månedlige ytelser &nddash; som vil si den totale summen av renter, gebyrer og avdrag – mens satsen for medlåntaker ligger på 3,86 %. For pluss-varianten ligger satsen på 9,95 % for lånetaker og 11,85 % for medlåntaker

Hos Gjensidige Bank kan du enkelt tegne deg forsikringen i løpet av søknadsprosessen. Alternativt kan du ta kontakt med banken i etterkant for å tegne poliser på eksisterende låneavtaler

Hva er din erfaring med Gjensidige Bank forbrukslån?

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Kredittesten.no
Average rating:  
 0 reviews

Gjensidige Bank forbrukslån


Søk om forbrukslån fra Gjensidige Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Vår vurdering av forbrukslånet: Karakter
Gebyroversikt
Nom. rente: Fra 7,5 til 21,4 %
Eff. rente: Fra 8,07 til 23,95 %
Etabl. geb: 950 kr
Etabl. geb. for eksisterende kunder: 650 kr
Termingebyr: 50 kr
Purregebyr: 70 kr
Betalingsfri mnd: 250 kr (pr. gang)
Endring av løpetid: 250 kr (pr. gang)
Endring av forfallsdato: 250 kr (pr. gang)
Forsinkelsesrente: 8,75 %

Eff. rente: 12,42 %. Etabl. geb: 950. 160.000 o/5 år. Kostnad: 53.986. Totalt: 213.986


Søk om forbrukslån fra Gjensidige Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361