Test av Nordea Direct forbrukslån

Nordea Direct forbrukslån
Karakter

Test av Nordea Direct forbrukslån

KarakterAldersgrense: 21 år
Lånebeløp: 10 000 – 500 000 kroner
Responstid: Noe treg responstid


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 17 banker samtidig via Lendo
Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600
Eff. rente: 12,42 %. Etabl. geb: 950. 160.000 o/5 år. Kostnad: 53.986. Tot: 213.986

Kredittramme

10 000 – 500 000 kr

Aldersgrense

21 år

Løpetid

1 – 5 år

Eks: Eff. rente: 12,42 %. Etabl. geb: 950. 160.000 o/5 år. Kostnad: 53.986. Tot: 213.986

Gjensidige banks historie strekker seg tilbake til 1993, da det ble opprettet av moderselskapet Gjensidige Forsikring. Banken har gjennomgått flere store endringer i løpet av sin levetid, men viktigst er at det fra og med 2018 er heleid av det Nordiske finanskonsernet Nordea.

Nordea Direct Bank tilbyr en rekke finansielle produkter, men det vi har tatt for oss denne gang er deres forbrukslån. Nordea Direct Bank er også regissøren bak aktøren Opp Finans, som også tilbyr forbrukslån.

Nordea Direct Bank: Forbrukslån hos en trygg aktør

Mange kjenner nok Nordea Direct Bank som en trygg og stabil aktør, og selv om dette har lite innvirkning på karakteren, er det uansett noe som er greit å vite for deg som søker. Med en nominell rentesats fra 7,5 % kan banken også skryte på seg gode rentesatser i et svært konkurranseutsatt marked.

Nordea Direct Bank kan skilte med en relativt fleksibel låneramme som strekker seg fra 10 000 til 500 000 kroner, og nedbetalingstiden er på inntil 5 år. Ved refinansiering derimot, kan du søke om en nedbetalingstid på inntil 15 år. Med det sagt kan vi slå fast at Nordea Direct Bank fyller kravene til en fleksibel aktør.

Hvordan får jeg forbrukslån hos Nordea Direct Bank?

I søknadsprosessen vil du bli bedt om å oppgi hva du har tenkt å bruke lånet til, men i praksis har det ingenting å si. Du bruker lånet på det du selv ønsker, unntaket er at det ikke kan brukes som egenkapital til kjøp av bolig.

Andre krav er at du må ha fylt 21 år, ikke ha noen betalingsanmerkninger og ha en årlig inntekt på minimum 200 000 kroner. For å få søknad innvilget er det høyst sannsynlig at du blir nødt til å vise din siste lønnsslipp.

I tillegg vil Nordea Direct Bank, som alle andre utstedere av lån, foreta en kredittsjekk av deg. Denne vil være avgjørende for hva renten din blir, men først og fremst om du i det hele tatt får innvilget lån.

Forbrukslån med forsikring

Som en av få aktører på markedet tilbyr Nordea Direct Bank to typer/nivåer av betalingsforsikring til sitt forbrukslån. De går under navnene Låneforsikring og Låneforsikring Pluss. Førstnevnte koster 1,95 % av det månedlige terminbeløpet, mens den langt mer omfattende forsikringen Pluss koster 9,95 % av det månedlige terminbeløpet.

Begge forsikringene har som formål å gi deg økonomisk støtte ved arbeidsledighet- og uførhet, kritisk sykdom, dødsfall og sykehusinnleggelse. Mer om hva enkelt forsikring dekker kan du lese om lenger ned på siden.

Forbrukslån uten sikkerhet hos Nordea Direct Bank

Som med forbrukslån flest slipper du å stille sikkerhet i bolig, bil eller andre eiendeler av større verdi. Dette medfører høyere risiko for banken og følgelig høyere rente- og gebyrsatser. Forbrukslån kommer altså med høyere kostnader, men lavere risiko for deg som søker.

Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 17 banker samtidig via Lendo
Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600

Fordeler

 • Gode rentevilkår
 • Suveren låneramme
 • Tilbyr to typer betalingsforsikring

Ulemper

 • Mindre gode gebyrsatser
 • Noe høyt etableringsgebyr
 • Ironisk nok ikke den beste forsikringsordningen

Betingelser

 • Du må ha fylt 21 år
 • Medsøker må ha fylt 18 år
 • Du må ha årlig inntekt på minst 200 000 kroner
 • Du må ha en trygg og stabil økonomi
 • Du kan ikke ha noen registrerte betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker

Avdragsfrihet

Hos Nordea Direct Bank kan man søke om to betalingsfrie måneder i løpet av en tolv måneders periode, dersom de siste seks innbetalingene har vært punktlige og man har vært kunde i minimum seks måneder. Utover dette koster tjenesten 250 kroner per innvilgede gang


Vi har ikke et samarbeid med den aktuelle banken, men du kan søke hos 17 banker samtidig via Lendo
Eff. rente 11,9 %. 150.000 o/5 år. Kostnad: 46.600. Totalt: 196.600

Betalingsforsikring

Denne forsikringen er ment som et økonomisk hjelpemiddel om du skulle være så uheldig å miste jobben eller pådra deg en alvorlig skade eller sykdom, og er noe de aller fleste banker tilbyr når man søker om forbrukslån

Nordea Direct Bank tilbyr altså to typer forsikringer – kalt henholdsvis låneforsikring og låneforsikring pluss – og begge leveres av AmTrust International Underwriters DAC. Førstnevnte dekker utelukkende dødsfall, mens sistnevnte også innbefatter sykehusinnleggelse, kritisk sykdom og 100 % arbeidsledighet eller sykemelding. Dersom du skulle bli sykemeldt eller permittert dekker forsikringen 1/30 del av det månedlige terminbeløpet hver dag i inntil 12 måneder, med et øvre tak på 13 000 kroner. Ved sykehusinnleggelse får du dekket ett terminbeløp hver dag de første syv første dagene, og deretter 1/30 for hver ytterligere dag du er innlagt. Ved dødsfall eller kritisk sykdom slettes derimot inntil 250 000 kroner av ditt utestående beløp. Samtidig er det verdt å merke seg at selvstendig næringsdrivende ikke dekkes ved sykemelding eller arbeidsledighet

Hos Nordea Direct Bank koster den enkleste utgaven 1,95 % av dine månedlige ytelser – som vil si den totale summen av renter, gebyrer og avdrag – mens satsen for medlåntaker ligger på 3,85 %. For pluss-varianten ligger satsen på 9,95 % for lånetaker og 11,85 % for medlåntaker

Hos Nordea Direct Bank kan du enkelt tegne deg forsikringen i løpet av søknadsprosessen. Alternativt kan du ta kontakt med banken i etterkant for å tegne poliser på eksisterende låneavtaler

 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må være bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd
 • Du må være fullt arbeidsdyktig, ikke ha vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende de siste 12 måneder, og ikke kjent med sykdom eller symptomer på sykdom som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller kritisk sykdom
 • Du må være fast ansatt i minimum 50 % stilling, og ha vært det i minimum seks måneder, alternativt være selvstendig næringsdrivende
 • Du kan ikke være kjent med og har ikke grunn til å regne med ufrivillig tap av arbeid

Hva er din erfaring med Nordea Direct forbrukslån?

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Kredittesten.no
Average rating:  
 0 reviews