Test av Santander forbrukslån

Santander forbrukslån

Karakter

Test av Santander forbrukslån

KarakterAldersgrense: 23 år
Lånebeløp: 30 000 – 350 000 kroner
Responstid: Umiddelbar respons

Eff. rente: 15,79 %. Etabl. geb: 950. 95.000 o/2 år. Kostnad: 15.045. Tot: 110.045

Kredittramme

30 000 – 350 000 kr

Aldersgrense

23 år

Løpetid

1 – 5 år

Eks: Eff. rente: 15,79 %. Etabl. geb: 950. 95.000 o/2 år. Kostnad: 15.045. Tot: 110.045
Spanske Santander Consumer Bank er blant de aller største bankene på verdensbasis, og deres forbrukslån kan både skilte med lav rente, solid forsikring og muligheten for betalingsutsettelse. Selv om lånet ikke når helt til topps i denne sammenligningen, er det fremdeles mye positivt å spore her.

Forbrukslån uten sikkerhet

Som forbrukslån flest klassifiserer også Santander Consumer Bank sitt som et lån uten sikkerhet. Kjennetegnet ved denne typen lån er at det ikke stilles noe krav til sikkerhet i verdier som eiendom, bil og lignende for å motta lånet, ei heller trenger noen å stille som kausjonist.

Santander Consumer Bank sitt krav til forbrukslån

Med et forbrukslån fra Santander Consumer Bank kan du selv velge å bruke lånesummen til det du ønsker, som vil si at det ikke stilles noe krav til bruksområde. Dersom du trenger midler umiddelbart, har utgifter du ønsker å kvitte deg med eller ønsker en ekstra buffer, vil ikke Santander stikke kjepper i hjulene dine.

De kravene Santander imidlertid stiller er at du må være minst 23 år gammel, bosatt i Norge, ikke har noen betalingsanmerkninger og har en årlig inntekt på minimum 200 000 kroner.

Betalingsutsettelse og forsikring hos Santander Consumer Bank

Når man har hatt et lån hos Santander Consumer Bank i minst seks sammenhengende måneder, kan man søke om inntil tre betalingsfrie måneder per kalenderår. Dette koster 245 kroner per innvilgede gang, samtidig som man også må være bevisst på at dette både vil forlenge den løpetiden og at påløpte termingebyr og renter legges til den totale lånesummen.

Dersom du ønsker å tegne betalingsforsikring ved siden av, lar dette seg naturligvis gjøre. Tidligere opererte Santander med to forskjellige typer forsikringer, men dette har nå blitt forenklet i form av den enkeltstående polisen Santander SAFE. Mot en månedlig sum tilsvarende 8,8 % av terminbeløpet, er du økonomisk dekket ved tilfeller som sykemelding, arbeidsledighet, sykeopphold og dødsfall.

Fordeler

 • Tilgang til betalingsforsikring
 • Mulighet for en ekstra reserve (opptil 50 000 kroner utover lånebeløpet, men maks 350 000 kroner totalt)

Ulemper

 • Noe høyt etableringsgebyr
 • Noe snever låneramme

Betingelser

 • Du må være minst 23 år
 • Du må være bosatt i Norge
 • Du må ha en årlig inntekt på minimum 200 000 kroner
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker

Avdragsfrihet

Hos Santander Consumer Bank kan man søke om inntil tre betalingsfrie måneder per kalenderår, og dersom man velger å benytte seg av denne tjenesten, koster det 245 kroner per gang. I løpet av denne perioden slipper man å betale renter, gebyrer og avdrag på lånet, samtidig som bør være oppmerksom på dette vil forlenge den totale løpetiden, og således øke lånets totale kostnader

Betalingsforsikring

Denne forsikringen er ment som et økonomisk hjelpemiddel om du skulle være så uheldig å miste jobben eller pådra deg en alvorlig skade eller sykdom, og er noe de aller fleste banker tilbyr når man søker om forbrukslån

Betalingsforsikringen hos Santander Consumer Bank leveres av CNP Santander Insurance Europe DAC og dekker følgende poster:

 • 100 % arbeidsuførhet
 • 100 % arbeidsledighet/permittering
 • Sykehusopphold utover 7 dager for selvstendig næringsdrivende
 • Dødsfall

Ved fullstendig arbeidsuførhet, arbeidsledighet eller permittering dekker betalingsforsikringen daglig 1/30 (en trettiendedel) av månedlige renter og avdrag; som spesifisert i opprinnelig nedbetalingsplan. Erstatningen er begrenset til maksimalt 13 000 kroner per måned, maksimalt 12 månedlige utbetalinger per erstatningstilfelle og totalt 36 månedlige utbetalinger for hele forsikringsperioden.

For sykehusopphold dekker forsikringen et månedlig beløp ut ifra spesifikasjonene i den opprinnelige nedbetalingsplan. Deretter dekker skadeforsikringsselskapet 1/30 av månedlig beløp. Også her er erstatningen begrenset til 13 000 kroner per måned, med maksimalt 12 månedlige utbetalinger per erstatningstilfelle og totalt 36 månedlige utbetalinger for hele forsikringsperioden.

Ved dødsfall dekkes inntil 750 000 kroner av det utestående forsikrede lånebeløpet

Hos Santander Consumer Bank kalles polisen noe så lettfattelig som Santander SAFE og satsen for denne ligger på 8,8 % av ditt månedlige terminbeløpet

Santander SAFE kan legges til som en tilleggsforsikring når man søker om forbrukslån eller refinansiering hos Santander Consumer Bank, alternativt kan man også kontakte banken i ettertid

 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må være arbeidstaker, midlertidig ansatt eller selvstendig næringsdrivende
 • Du må være bosatt i Norge og være medlem av norsk folketrygd

Hva er din erfaring med Santander forbrukslån?

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Forbrukslån fra Santander
Average rating:  
 0 reviews