Test av BN Bank forbrukslån

BN Bank forbrukslån
Karakter

Test av BN Bank forbrukslån

KarakterAldersgrense: 24 – 70 år
Lånebeløp: 40 000 – 400 000 kroner
Responstid: Svar innen kort tid


Søk om forbrukslån fra BN Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Eff. rente: 12 %. Etabl. geb: 950. 150.000 o/5 år. Kostnad: 47.104. Totalt 197.104
Eff. rente: 12 %. Etabl. geb: 950. 150.000 o/5 år. Kostnad: 47.104. Totalt 197.104

Vår vurdering

Her vil det snarlig komme en vurdering av det aktuelle produktet

Fordeler

 • Gode rentesatser
 • Muligheter for betalingsfrihet

Ulemper

 • Snever låneramme med høy nedre sats
 • Noe høyt termingebyr
 • Noe høyt etableringsgebyr
 • Noe treg responstid

Betingelser

 • Du må være mellom 24 og 70 år
 • Du må en årlig inntekt over 150 000 kroner
 • Du må være norsk statsborger
 • Du må kunne vise til fast lønns- eller pensjonsinngang på konto de siste tre årene
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller løpende inkassosaker

Avdragsfrihet

Hos BN Bank kan du søke om én avdragsfri måned per kalenderår, forutsett at du har betalt punktlig de siste 6 månedene, samt at du må kontakte banken for å avtale de faktiske vilkårene


Søk om forbrukslån fra BN Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361

Betalingsforsikring

Denne forsikringen er ment som et økonomisk hjelpemiddel om du skulle være så uheldig å miste jobben eller pådra deg en alvorlig skade eller sykdom, og er noe de aller fleste banker tilbyr når man søker om forbrukslån

Forsikringen dekker ufrivillig arbeidsledighet og sykdomsforløp over lengre perioder i inntil 12 måneder per tilfelle med et øvre tak på 13 000 kroner per måned. Ved kritisk sykdom eller død, slettes den utestående saldoen med inntil 250 000 kroner. Samtidig er det verdt å merke seg at forsikringen kun kan tegnes av personer mellom 18 og 62 år som er i fast jobb, og som ikke er kjent med en nærstående permittering, arbeidsledighet, skade eller sykdom

Hos BN Bank koster polisen 8,75 % av dine månedlige ytelser, som vil si den totale summen av renter, gebyrer og avdrag

Hos BN Bank må du først få lånet innvilget, og dernest kan den bestilles gjennom morselskapet SpareBank 1

Hva er din erfaring med BN Bank forbrukslån?

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Kredittesten.no
Average rating:  
 0 reviews

BN Bank forbrukslån


Søk om forbrukslån fra BN Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361
Vår vurdering av forbrukslånet: Karakter
Gebyroversikt
Nom. rente: Fra 5,7 til 17,9 %
Eff. rente: Fra 12 %
Etabl. geb: 950 kr
Termingebyr: 45 kr
Termingebyr uten AvtaleGiro: 100 kr
Purregebyr: 70 kr
Forsinkelsesrente: 8,75 %

Eff. rente: 12 %. Etabl. geb: 950. 150.000 o/5 år. Kostnad: 47.104. Totalt 197.104


Søk om forbrukslån fra BN Bank via Lendo da vi ikke har et samarbeid med den aktuelle banken

Eff. rente 13,40 %. 150.000 o/6 år. Kostnad: 64.361. Totalt: 214.361